De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen-departement Geldrop omvat twee stichtingen

††††††††††††††††††††††††† 1. De stichting Nutsscholen Geldrop
††††††††††††††††††††††††† 2. De stichting Kinderopvang Nut Geldrop


Mission statement van de Nutsscholen Geldrop
Talenten komen tot NUT

Visie stichting Nutsscholen Geldrop
Wij geloven in talenten. Talenten staan niet op zichzelf. We hebben anderen nodig om onze talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze komen alleen maar tot hun recht in betekenis voor anderen. Geen sporter zonder wedstrijd, geen uitvinding zonder publicatie, geen genezing zonder patiŽnt. Elk talent heeft zijn eigen waarde.
Wij leven in een wereld die barst van talenten. Wat gebeurt er met al dat talent? Heel vaak niets. Omdat het niet gezien wordt of niet wordt gewaardeerd. Onze maatschappij heeft behoefte aan mensen met verschillende talenten.

Missie stichting Nutsscholen Geldrop
Een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om mee te mogen en kunnen doen vraagt een hoge kwaliteit van het onderwijs. Educatie maakt mensen weerbaar in hun maatschappelijk functioneren en bevordert de deelname aan de steeds veranderende maatschappij. Educatie gaan naar het hart van de samenleving en onze democratie.
  1. Ruimte voor ieders talent
In onze samenleving telt ieder talent en doet iedereen mee. Alleen met een leven lang leren kunnen wij ons constant aanpassen aan de eisen van een veranderende samenleving. Leerlingen en leerkrachten gaan bij zichzelf en bij elkaar op zoek naar hun talenten. Wij verdiepen ons in elke leerling. Wat drijft dit kind? Wat is zijn of haar talent en hoe kan ik mijn talent als leerkracht hierbij inzetten. Bij het ontdekken van talenten en deze ontwikkelen hoort kennis, kunde en uitproberen. Soms worden niet de geijkte paden bewandeld. Soms zal het betekenen dat er doorgezet zal moeten worden.
  1. Ruimte voor samen(werking)
Educatie begint bij de geboorte en duurt het hele leven. Bij educatie heb je de ander nodig. Educatie is het bevorderen van cohesie. In een tijd van complexiteit en onzekerheid, is samenhang belangrijker dan ooit. Wij hebben allen de individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid om sociale cohesie inhoud te geven. Ouders, leerkrachten en leerlingen hebben de taak met elkaar dit proces, het ontwikkelen van talenten, vorm te geven; ieder binnen hun eigen verantwoordelijkheid. Dit kan alleen in een respectvolle, veilige leeromgeving
  1. Ruimte voor kwaliteit
Wij verzorgen Kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat toekomstig gericht is.
Onze kinderen van vandaag staan voor de geweldige uitdaging zich in deze wereld te ontwikkelen tot volwaardige volwassenen. De Nutsscholen Geldrop hebben hierin de belangrijke taak mee te ontwikkelen en te anticiperen op de toekomst. Educatie wordt verdeeld in drie vormen van leren die het Nut alle drie aandacht geeft. Onder formeel leren verstaan wij het leren op school. Bij non-formeel leren is sprake van leren buiten de school waarbij wel sprake is van intentioneel georganiseerd en gestructureerd leren. Informeel leren is een vorm van leren buiten de school die min of meer spontaan ontstaan. Naast de traditionele schoolse leerarrangementen ontstaat er behoefte aan leerarrangementen waarbinnen onder andere ruimte is voor non-formeel leren en informeel leren. †††††††

Mission statement van de Kinderopvang Nut Geldrop
'Talenten komen tot NUT, voorbij het IKC'

Visie
Wij geloven in talenten. Talenten staan niet op zichzelf. We hebben anderen nodig om onze talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ze komen alleen maar tot hun recht in betekenis voor anderen. Geen sporter zonder wedstrijd, geen uitvinding zonder publicatie, geen genezing zonder patiŽnt. Elk talent heeft zijn eigen waarde.
Wij leven in een wereld die barst van talenten. Wat gebeurt er met al dat talent? Heel vaak niets. Omdat het niet gezien wordt of niet wordt gewaardeerd. Onze maatschappij heeft behoefte aan mensen met verschillende talenten.
††††††††††††††††††††††††††††† †
Missie
1. Verlengde schooldag
Verlengde schooldag; een onderwijsactiviteit die na schooltijd op vrijwillige basis plaats vindt. Vanaf 1992 bestaat de 'Verlengde Schooldag' Een belangrijk doel van de verlengde schooldag met de naschoolse activiteiten is het vergroten van sociale vaardigheden, taalvaardigheid en het ontdekken van talenten. De zomerschool Nut maakt onderdeel uit van de naschoolse activiteiten. Ook de cursus fotoshoppen, kinderkoor Nutsbasisschool De Ganzebloem, typelessen Nut, Spaans ( 2de wereldtaal), natuur en techniek workshops etc. etc.

2. Kinderopvang. Buitenschoolse opvang (BSO)
Kinderopvang (BSO); een kinderopvangactiviteit; voornamelijk behorende tot het non-formele leren
De kinderopvang Nut staat sinds juli 2015 ingeschreven in de Kamer van Koophandel als een non-profitorganisatie. De GGD heeft haar goedkeuring verleend aan de ruimtes. De Gemeente Geldrop-Mierlo heeft vergunning afgegeven voor locatie binnen de Nutsscholen Beneden Beekloop, De Regenboog en De Ganzebloem. De BSO Nut volgt de wetgeving kinderopvang.

3. Samensmelting Educatie met Kinderopvang
Uit: Koersplan 2015-2019 van Stichting Nutsscholen Geldrop 'Talenten komen tot NUT'.

Geraadpleegde literatuur:††