In onze plusklassen wordt extra uitdaging aangeboden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen van de drie Geldropse Nutsscholen. Deze leerlingen komen elke week een dagdeel bij elkaar. In de plusklas komen onderwerpen aan bod als astronomie, filosofie, kunst en techniek. Er wordt gebruik gemaakt van Pittige Plustorens en er is ruimte voor inbreng van de leerlingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling.

Een orthopedagoog co÷rdineert en participeert in de plusklas van het Nut. Zo houdt zij de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten.

De plusklas voor de leerlingen van de middenbouw vindt plaats op maandag van 8.45 - 10.45 uur. Er is een inloop van 08.30 - 08.45 uur. De plusklas voor de leerlingen van de bovenbouw vindt plaats op maandag van 11.15 - 14.00 uur. Er is een uitloop van 13.45 - 14.00 uur. Tijdens de in- en uitloop is er voor ouders de gelegenheid om vragen te stellen.

Klik hier voor de Flyer