Taalklas

Op Nutsbasisschool De Regenboog is onze taalklas gesitueerd voor allochtone kinderen met een taalachterstand, veelal uit vluchtelingengebieden. Deze leerlingen krijgen een intensieve begeleiding door een taalexpert, om hun actieve en passieve Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Het gaat om leerlingen van 4 tot en met 12 jaar die ingeschreven staan op Nutsbasisscholen in Geldrop.