LAT-klas (Learning Apart Together)

Sommige leerlingen hebben meer dan gemiddeld ondersteuning nodig. Als Stichting Nut willen en kunnen wij hen die bieden. Elke ochtend krijgt deze groep leerlingen les volgens een eigen, individuele leerlijn aan de hand van een ontwikkelingsperspectief. Een speciale leerkracht geeft les aan deze groep en biedt daarnaast hulp aan de leerkrachten omdat na de ochtend de leerlingen terugkeren naar hun eigen klas. Op deze manier blijven zij deel uitmaken van de eigen leeftijdsgroep. Binnen ons samenwerkingsverband Helmond-Peelland is dit een van de positieve initiatieven sinds passend onderwijs in ingevoerd.