Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is vanaf 01-04-2018 als volgt samengesteld.
 
Naam Functie
Mevr. Y.M.J.C. Raaijmakers - Rodenburg Voorzitter a.i.
Dhr. J. Klomp Lid a.i.
Mevr. A. Hidding Lid a.i.
Dhr. J. van den Berg Lid a.i.
Mevr. A. Buys Lid a.i.

Voorzitter College van Bestuur

De voorzitter College van Bestuur a.i. van het Nut Geldrop is mevrouw J. van Zuidam

Secretariaatsadres:
Postbus 24
5660 AA Geldrop
Tel. 040-7803395